فرانسیس بیکن: طبقه بندی علوم
58 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » پاییز 1367 - شماره 105 و 106 و 107
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی