وحدت دین و اختلاف شرایع از دیدگاه ابن عربی
59 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » بهار و تابستان 1378 - شماره 16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقصود از دین در اینجا اصول ادیان و حقایقی است که انبیا از آن خبر داده‏اند ؛از قبیل وجود حقّ متعال، توحید، صفات و افعال او و همچنین نبوّات و امورمربوط به آخرت و روز جزا.مقصود از شریعت، احکام فرعی عملی است که پیامبران از سوی خداوند برای مردم آورده‏اند، و عالمان مسلمان آن را علم فقه نامیده‏اند ابن عربی مانند سایر علمای اسلام، دین انبیا را یکی می‏داند و میان ادیان الهی فرقی نمی‏بیند و به اصطلاح معتقد به وحدت ادیان است؛امّا شرایع را مختلف می‏بیند و با اینکه احیانا از اعتبار همه شرایع سخن می‏راند، ولی اعتبار هر شریعتی را مخصوص زمان خود می‏داند، و معتقد به نسخ است و بر این باور است که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلام منسوخ شده‏اند و اکنون یگانه شریعت معتبر، شریعت اسلام است که جامعترین و کاملترین همه آنهاست (*)-استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
آدرس اینترنتی