بررسی تحلیلی روح در ادبیات عرفانی فارسی تا پایان قرن هفتم
57 بازدید
محل نشر: مدرس علوم انسانی » زمستان 1377 - شماره 9 »(16 صفحه - از 27 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق، عقاید و دیدگاههاى عرفا درباره عرفا درباره مسأله روح:ماهیت، کیفیت و اهمیت آن و همچنین عوامل تنزل و ترقى روح و دلایل تعلق روح به قالب و فراق و جدایى آن از اصل، بررسى و تجزیه و تحلیل شده است. روش کار به این صورت است که ضمن بیان دیدگاههاى عرفا در هر مورد عقاید ایشان تجزیه و تحلیل شده است.گذشته از این، مقایسه‏اى ضمنى میان آراى ایشان و عقاید فلاسفه صورت گرفته است تا دیدگاه هر یک بدرستى معلوم گشته و شناخته شود. این تحقیق ما را به این نتیجه کلى مى‏رساند که بیشتر عرفا بر این باورند که روح جوهرى مخلوق و محدث و غیر جسمانى است، علاوه بر این ایشان به وجود دو روح حیوانى و انسانى معتقدند و بر این باورند که روح انسانى هرگز دچار مرگ و نیستى نمى‏شود و جوهرى باقى است و فقط روح حیوانى دچار بطلان و نیستى مى‏شود و گذشته از این، ترقى و تعالى روح با ضعف و کاهش جسم، رابطه متقابل دارد و به بیان دیگر رشد و تعالى یکى باعث تنزل و انحطاط دیگرى است، البته ایشان قالب و حواس ظاهرى را به کلى نفى نمى‏کنند چه همین عوامل بیرونى هستند که با استعانت از نیروهاى درونى، روح را قادر مى‏سازند تا به کمال معرفت نایل آید، اما با این همه، روح به دلیل پیشینه ارزشمند خود همواره در هراس و نارضایتى به سر مى‏برد و آرزوى پیوستن به اصل و رهایى از فراق را در سر مى‏پروراند.
آدرس اینترنتی