واصل بن عطا، (80 - 131 ه / 699 - 748 م) بنیان گذار کلام اعتزال
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه فلسفی » پاییز و زمستان 1385 - شماره 12 »(38 صفحه - از 5 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی