ابوالهذیل علاف؛ (226 - 135 ه = 840 - 752 م) فیلسوف معتزله
55 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » زمستان 1386 - شماره 184
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی