اشاعره
61 بازدید
محل نشر: دانشنامه زبان و ادبیات فارسی-1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی