نظریه علت نمائی و غایت در فلسفه اسپینوزا با زمینه تاریخ آن
60 بازدید
محل نشر: جشن نامه دکتر مجتهدی- انتشارات کویر 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی