نظر موافق ابن سینا دربارة عرفان و عارفان و برخورد شدید و تند عرفا با روش و اندیشه های فلسفی او
59 بازدید
محل نشر: همایش ابن سینا- همدان – 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی